Den etiske dimension begynder når den anden kommer ind på scenen, som Umberto Eco engang formulerede det. Pludselig skal jeg opføre mig ordentligt, hvor enhver handling fortæller noget om den jeg er. Mennesket jeg møder er det spejl, der spejler mine normer og værdier. På denne måde vil etikken fungere bedst såfremt vi ikke taler om den, men lader den forme sig i mødet med det andet menneske. Etisk set er vi medmennesker før vi er mennesker.

Blog Image

I dag udspiller etikken sig på en anden scene. Med udvikling af personlige profiler, kompetencer og evalueringsredskaber på arbejdspladsen er vi blevet ’CV-ekshibitionister’, der forsøger at finde de projektører, der kan fange os fra nye og bedre vinkler.

Etik er derfor ikke længere noget der opstår og vedligeholdes mellem mennesker men noget jeg har og besidder, som et redskab til at se bedre ud i mødet med andre. Jeg vil ikke se dig, men du skal se mig. Jeg er blevet et udstillingsvindue for den anden. Etikken bliver derfor reduceret til en dekoratør i vores personlige udstillingsvindue. Men det er der råd for – ikke bare etisk råd. Etiske komiteer, nævn og udvalg dukker op som paddehatte blandt de mange professioner. Aldrig før har vi fået mulighed for at shoppe blandt så mange etiske retningslinjer og etiske kodeks. Vi skal sælge vores adfærd i det pæneste papir. Men vi kan hurtigt sælge ud af varen når det er papiret med de flotte værdier vi møder hinanden med. Vi ser ikke den anden og ser derfor ikke os selv. Vi ser kun vores præsentation af os selv når vi pakker karakteren ind i flotte etiske hensigtserklæringer. Men det er den anden der skal hjælpe med at pudse, slibe og høvle på karakteren så vi ikke bliver ubehøvlede.

Blog Image

Etik er ikke noget der kan klistres på udefra men må vokse op indefra i mødet med den anden på livets scene. Hvis etikken er noget vi skal bære rundt på bliver det en tung rygsæk, hvor scenen kræver stadig flere sminkører. Etik skal derimod være en del af rygraden. Værdier som gror i samværet med andre. Etik er at finde og holde takten med vores medmennesker.