Gennem mine studier af etik i sundhedsvæsenet stod jeg for ganske nylig sammen med en sygeplejerske og overhørte en samtale mellem lægen og patienten. Patienten var en kvinde i fyrrene, som netop havde fået konstateret brystkræft. Lægen var venlig og tog sig god tid til at tale med patienten. Han fortalte om to muligheder for behandling. På den ene side var der muligheden for en brystbevarende operation og på den anden side var der muligheden for et indgreb, hvor hele brystet blev fjernet. Lægen brugte en del tid på at fortælle patienten om fordele og ulemper ved begge indgreb. Men valget var patientens. Da lægen kom tilbage dagen efter for at høre nærmere til hendes beslutning, var kvinden lettere psykotisk. Hvad gik der galt? I sundhedsvæsenet kaldes dette for misforstået autonomi. Dvs. af man er så forhippet på at lade patienten vælge selv, at man glemmer forudsætningerne og betingelserne for dette valg. Patienter i dagens Danmark bliver konfronteret med langt flere valg end nogensinde før. Nogle af disse valg gør større skade end gavn. Det synes som om respekten for patientens valg i visse tilfælde lader den professionelle ansvarlighed tilbage i skyggen. Her tænker jeg på det faglige skøn. Der må ikke være tvivl om værdien af informeret samtykke men patienten må ikke efterlades uden det faglige skøn. I modsat fald kan den blinde respekt for patientens mange valg ikke blot føre til omsorgsvigt men også flugt fra det ansvar, som fagpersonalet er uddannet til at bære.

Blog Image