Lad os forestille os en meget dygtig kirurg, der både kan transplantere hjerte, nyre og lunger. Han har kontakt med fem patienter, som alle befinder sig i en kritisk tilstand. Den ene har akut behov for et nyt hjerte. To andre har behov for en nyre, og to har akut behov for en ny lunge. Tilfældet vil, at der samme dag dukker en ung mand op hos lægen, som ønsker et helbredstjek. Lægen undersøger manden, som er sund og rask. Han vil tilmed være en egnet donor af et hjerte, to lunger og to nyrer. Spørgsmålet er, om det vil være moralsk forsvarligt at myrde den unge mand og transplantere hans organer, hvilket vil sandsynliggøre de fem patienters overlevelse. Som de fleste mennesker lever lægen efter reglen om aldrig at slå et andet menneske ihjel. Men spørgsmålet er, om der i situationen vil være en etisk relevant forskel, som gør et drab forsvarligt. Argumentet vil selvsagt berøre de fem personers mulige overlevelse. De fleste vil imidlertid ikke godtage denne forskel som relevant. Her vil argumentet typisk bero på den (relevante) forskel, der består mellem det at redde liv og myrde et andet menneske. Med andre ord vil mange betone pligten til ikke at slå et andet menneske ihjel som en absolut og ukrænkelig pligt.

Blog Image

Lad os nu se på et parallelt eksempel, som vil kunne argumentere mod ovenstående ud fra lighedsprincippet. Du er fører af et lokomotiv med høj fart og ser pludselig, at der kort forude befinder sig fire banearbejdere, som ikke har set toget, og som ikke vil kunne nå at undvige. Du opdager imidlertid, at der er et sidespor, hvortil du hurtigt vil kunne manøvrere. Her befinder der sig en enkelt banearbejder. Hvad gør du? Bemærk ligheden mellem lægen og dig som togfører. I modsætning til eksemplet med lægen, hvor de fem ville dø til fordel for den ene, vil de fleste i eksemplet med toget mene, at det rigtige vil være at manøvrere toget over på sidesporet og lade den ene banearbejder dø til fordel for de fire banearbejderes liv. Men vil dette ikke være dobbeltmoral? Her vil man kunne betone den forskel, der ligger i lægens intenderede drab og togførerens uundgåelige drab. Men er dette en etisk relevant forskel? Skaber vi ikke en dobbeltmoral, hvis vi myrder andre mennesker gennem en forebyggende krig på baggrund af et politisk motiv med stærke intentioner? Er der en etisk relevant forskel mellem det, at en dansker og en iraker dør? Fra et helt andet perspektiv kan vi spørge, om der er en etisk relevant forskel på det at myrde i krig og det at lade andre dø af sult. Mange afrikanere sulter til døde. Er der en etisk relevant forskel mellem det forhold, at en dansker og en afrikaner dør af sult?

Blog Image