Der binder sig en lang række etiske spørgsmål til abortproblematikken. Der er typisk tale om generelle etiske spørgsmål, som bl.a. etisk råd har behandlet af flere omgange. Gennem de senere år har der typisk været fokuseret på de mere sekundære (afledte) etiske spørgsmål. Det kunne eksempelvis være spørgsmål såsom sen-provokeret abort, abortturisme, spørgsmålet om antallet af aborter, abortgrænsen etc. Debatten efterlader således de mange grundlæggende etiske spørgsmål, som vi ikke må glemme når talen falder på provokeret abort. Her skal blot nævnes to eksempler.

1. Hvornår er der tale om et menneske?

Vi lever i et samfund, hvor det enkelte individ er ukrænkeligt. Kan vi således blot identificere et menneske (uanset køn, nationalitet etc.) må vi ikke forvolde skade på dette menneske. Spørgsmålet er derfor af stor betydning. Kan der eksempelvis skelnes mellem menneske og det potentielle menneske? Hvor går grænsen mellem celle, embryo, foster, barn etc.? Lad det være sagt med det samme – disse grænser er IKKE værdifrie. Vi taler ofte om menneskelighed. Men hvornår ligner noget et menneske? Det interessante er, at etikken ofte gør ondt når jordemoderen eller lægen først ser at ’det’, ligner ’noget’. Socialrådgiveren der taler med den voldtægtsramte kvinde ser imidlertid ofte på sagen fra en anden vinkel. Hun ser et andet menneske.

2. Talen om abort

I dagens Danmark er man enten tilhænger eller modstander af provokeret abort. Men ofte benyttes to forskellige sprog betinget af de holdninger man forsvarer. Er man tilhænger hedder det eksempelvis svangerskabsafbrydelse er man modstander hedder det fosterdrab. Sproget genererer med andre ord en række rum for vores holdninger og handlinger. I dialogen om provokeret abort taler vi derfor ofte forbi hinanden selvom vi taler om samme praksis. Sagt med andre ord vil vores menneskesyn forme vores sprog… eller er det omvendt?

Personligt er jeg ikke modstander af provokeret abort men jeg er sandelig heller ikke tilhænger. Sagt med andre ord er jeg meget pragmatisk anlagt. Jeg mener således vi har en praksis i dag, som på fornuftig vis balancerer mellem respekten for kvinden (familien) og det ufødte ‘barns’ integritet udmøntet i den gældende abortgrænse. Min pointe er imidlertid, at den grundlæggende debat om abort er vigtig men ligeså vigtig er betingelserne og rammerne for denne debat.