Overskriften rejser en række etiske spørgsmål.

I denne sammenhæng vil jeg stille et generelt etisk spørgsmål:

bør vi tillade kunstig befrugtning til kvinder på 60 år og derover (evt. derunder)?

I øjeblikket åbner loven ikke mulighed for denne praksis. Men vi kan gøre det. Bør vi gøre det (og ændre loven)?

Lad os se på nogle få argumenter:

1: Vi bør vægte respekten for kvindens eget valgt (autonomi)

2: Vi bør vægte barnets tarv (kan i princippet både tale for og imod ovenstående praksis)

3: Det bør være ens for alle og alle kvinder skal (ikke) tillades denne praksis.

4: Vi bør tage udgangspunkt i den konkrete situation. Der kan være særlige omstændigheder, der kan tale både for og imod.

5: Dialogen er den etiske vej. Vi må tale med (og ikke til) kvinden/familien så vi sammen kan blive klogere og derigennem finde en løsning.

6: Det afgørende er at møde den enkelte kvinde (familie) der hvor hun er, hvorefter samværet og nærværet fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert.

7: Vi bør (ud)danne sundhedspersonale så de bliver i stand til at takle konkrete situationer, hvor disse spørgsmål opstår (karakteregenskaber)

8: Risikoen for problemer/komplikationer for moder og barn under graviditet, fødsel og barsel er for store (både fysiske og sociale problemer etc.).

9: Hvis vi ikke tillader denne praksis vil der altid være nogle læger, der vil gøre det for penge (eller afvigende ideologi). Vi kan derfor lige så godt tillade denne praksis.

10: Kvinder skal ligestilles med mænd. Vi skal derfor tilbyde kunstig befrugtning, som en mulighed, for alle kvinder.

Prøv at anvende ovenstående argumenter i relation til spørgsmålet om senprovokeret abort i 6 måned. Er der en etisk relevant forskel på det at kvinden/samfundet giver liv og tager liv set i lyset af kvindens selvbestemmelsesret.

Ovenstående er selvsagt kun et mindre udvalg af argumenter.

Blog Image