I samtalen med sygeplejersker, fysioterapeuter, jordemødre og ergoterapeuter er det min klare opfattelse, at langt de fleste etiske dilemmaer, som opleves og erfares i klinisk praksis, kan rubriceres i en af følgende to kategorier.

1. Autonomi vs. Paternalisme

2. Solidaritet vs. Loyalitet

Der er tale om værdikonflikter, hvor man kan se vægten med to modsatrettede værdier stå i ligevægt og derfor, som praktiker, få svært ved at vælge. I visse tilfælde kan det opleves som pest eller kolera, hvis der er tale om negative værdier.

Når det gælder den første kategori er det i reglen respekten for patientens vilje, der kommer i konflikt med den sundhedsprofessionelles faglighed. Her er det i øvrigt interessant, at de fleste etiske retningslinjer nævner autonomi som værdi, hvilket i sig selv kan skabe en række dilemmaer i klinisk praksis. Når det gælder konflikten mellem solidaritet og loyalitet er billedet staks mere broget. Solidariteten er dog typisk værdifuld i mødet med patienten, borgeren, brugeren eller klienten, hvor loyaliteten udspringer i mødet med lægen, kollegaen, ledelsen, de pårørende etc. Ofte har jeg eksempelvis mødt sygeplejersker, der står i dilemmaet mellem solidariteten med patienten og loyaliteten over for lægen.

Men hvordan takles disse mange etiske situationer? Dette spørgsmål er der mange forskellige fagetiske svar på. I første omgang vil jeg dog åbne for en dialog om de eksempler, som denne blog kan fostre.