Blog Image

I det danske sundhedsvæsen vil de etiske spørgsmål kunne kategoriseres på flere niveauer. På et generelt niveau finder vi de etiske spørgsmål, som er tæt forbundet med den danske lovgivning. Under Sundhedsministeriet er der således nedsat et etisk råd, som drøfter de mange etiske spørgsmål, der vedrører sundhedsområdet. Disse drøftelser vil kunne rådgive de folkevalgte politikere og desuden aktualisere en mere bred samfundsdebat. Det er etiske spørgsmål vedrørende provokeret abort, aktiv dødshjælp, kunstig befrugtning og meget andet. På et mere konkret niveau finder vi de etiske dilemmaer, som vedrører den enkelte sundhedsarbejder i dagligdagen. Det kunne eksempelvis være sygeplejersken, som møder den gamle fru Jensen, der nægter at indtage den livsnødvendige medicin eller fysioterapeuten, der kan være i tvivl om, hvordan der skal prioriteres mellem to patienter. Disse konkrete etiske situationer bliver ofte drøftet i kaffestuen eller med ægtefællen samme aften. Det er på dette konkrete niveau, at sundhedsarbejderen oplever etikken som en vanskelig udfordring. Det er samtidig på dette konkrete niveau, at de forskellige professioner skaber deres etik. Denne blog åbner for behandling af de etiske spørgsmål på begge niveauer.